شرکت میلان گاز در سال 1389  موفق گردیده با ساخت و تجهیز آزمایشگاه مجهز در بخش  آبگرمکن، مجوز آزمایشگاه همکار را از اداره استاندارد ملی ایران گرفته و به عنوان همکار این اداره فعالیت نماید و نمونه های ارسالی تولیدات کارخانجات مختلف از سراسر کشور  را جهت تایید و یا رد نمونه مورد آزمایش قرار دهد.